ยินดีต้อนรับ****โรงเรียนบ้านศาลาใหม่***โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3