01/20/2019 13:50:24
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· บทความ
· ดาวน์โหลด
· เว็บลิงค์
· คุยกับเวบมาสเตอร์
· แกลอรี่ภาพ
· ค้นหา
· ปฏิทิน
· เวบสารสนเทศโรงเรียน
· เก็บภาพ
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
เอกลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์โรงเรียน
แผนภูมิการบริหาร
แผนที่โรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
แผนปฏิบัติการโรงเรียนในฝัน
บุคคลากร
ฝ่ายงาน
ฝ่ายบริหาร
งานบริหารวิชาการ
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารบุคคล
งานบริหารกิจการนักเรียน
งานบริหารงบประมาณ
งานโครงการพระราชดำริ
ดาวน์โหลด
คำสั่ง/เอกสาร


แบบประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบรายงานโครงการ
แผนปฏิบัติการปี 60
เครื่องมือ EQA ปัจจุบัน
คำสั่งเวรประจำวันปัจจุบัน
คำสั่งมอบหมายงานปัจจุบัน
ระบบประกันคูณภาพ


หน่วยงาน
สพฐ.
สพป.นธ.1
สพป.นธ.2
สพป.นธ.3
กระทรวงศึกษาธิการ
สมศ.
คุรุสภา
กลุ่มสารสนเทศ
จัดหางาน
E-service
บทความล่าสุด
· อย่า 4 อย่างชีวิตจะด...
· ปราบสิวให้อยู่หมัด
· 15 วิธีง่ายๆเพื่อลดป...
· อันตรายจาการการใช้พีซี
· สร้างงานเลี้ยงตัวอย่...
เวบในหน่วยงาน

สื่อออนไลน์ศาลาใหม่

ห้องสมุดของโรงเรียน

Ebook ศม. Onfacebook
ดาวโหลด
ล่าสุด
ความภูมิใจ

ห้องสมุดดี่เด่นปี55

โรงเรียนน่ามอง
ห้องเรียนน่าอยู่ปี 56

อบรมพัฒนา

utq ออนไลน์

tepc ออนไลน์
ผลงาน
ทางวิชาการ
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวัดทรายขาว
การพัฒนาการพูด โดยใช้หนังสือภาพคำคล้องจองสองภาษา สาหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทย
เป็นภาษาที่สองของเด็กชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคเรียนที่ ๒
โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต ๒
รายงานผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ด้านการสังเกตจำแนกและเปรียบเทียบ ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2
งานวิจัย
ในชั้นเรียน

วิจัยครูนัยเนตร
วิจัยครูประไพ
วิจัยครูอารี 53
วิจัยครูปัทมา
วิจัยครูประจวบ
วิจัยครูจุรีพร
วิจัยครูครูนารีมาลย์
วิจัยครูนาปีซ๊ะห์
วิจัยครูนอรีฮา
วิจัยครูสมจิต  

รายงานข้อมูล

รายงานการประหยัดพลังงาน

รายงานการรับนักเรียน

รายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


รายงานการใช้อินเตอร์เน็ต

รายงานข้อมูลโรงเรียนในฝัน
ความเคลื่อนไหว

โรงเรียนในฝัน labschools

สำนักเทคโนโลยีสพฐ

สื่ออิเล็ทรอนิกส์กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศในตามพระราดำริ


สารานุกรมเสรี

เวบไซต์เกี่ยวข้องfacebook
ศาลาใหม่

พบกันบนเฟสบุ๊คโรงเรียน

มุมบันเทิง
วีดีโอ

รายการวีดีโอ: 1
เพลง

รายการเพลง: 2
เช็คเมล์

msn hotmail

thaimail

Gmail

yahoo
ค้นหาด้วย
กูเกิล
สถิติการออนไลน์
บุคคลทั่วไป: 3
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 8
ยังไม่ยืนยัน: 0
สมาชิกใหม่: boss

ใช้งานวันนี้: 7619
ออนไลน์: 3
ออนไลน์ สูงสุด: 81
สูงสุด ต่อวัน: 35678
เมื่อวาน: 14152
เดือนนี้: 234517
ทั้งหมด: 11825003

24ช.ม.ที่ผ่านมา:
กิจกรรมข่าวโรงเรียนบ้านศาลาใหม่
ประเมินผู้กำกับลูกเสือ
ในวันที่ 6-7 พ.ย.2560 บุคลากรของโรงเรียนที่ผ่าน
การอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้น ATC รับการประเมินขั้นที่ 5
ณ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่
· admin เมื่อ November 08 2017 06:06:07 · อ่านต่อ · 1434 ครั้ง · พิมพ์
กิจกรรมกีฬาสีปีการศึกษา 2560
วันที่ 4  สิงหาคม 2560 นายสว่าง  ชินพงษ์
ผอ.โรงเรียนเป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 ของ
โรงเรียน โดยมีคณะกรรการสถานศึกษา แขก
ผู้มีเกียรติ ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองเข่าร่วม
จำนวนมาก
· admin เมื่อ August 05 2017 05:45:05
อ่านต่อ · 1919 ครั้ง · พิมพ์
อบรมการบูรณาการหลักสูตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในวันที่ 14 -15 กรกฎาคมโรงเรียนบ้านศาลาใหม่
ได้จัดให้มีการอบรมการบูรณาการหลักสูตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ณ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาส
โดยมีนายภิรมย์  จีนธาดา รอง ผอ. สพป.นราธิวาส
เขต2 เป็นประธานเปิด และมี นายสว่าง  ชินพงษ์
ผอ.โรงเรียนบ้านศาลาใหม่กล่าวรายงาน

· admin เมื่อ July 20 2017 14:34:19
อ่านต่อ · 1872 ครั้ง · พิมพ์
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่
จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน โดยจัดให้มีการแข่งขันทำขนมโค กีฬาพื้นบ้าน
และอื่นๆ มีผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
· admin เมื่อ May 27 2017 04:28:16
อ่านต่อ · 2478 ครั้ง · พิมพ์
ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นายสว่าง ชินพงษ์
ผอ.โรงเรียนประชุมผู้ปกครอง พร้อมชี้แจง ทำ
ความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้อง
ร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
ในการดูแลนักเรียนในด้านต่างๆ
· admin เมื่อ May 11 2017 15:29:22
อ่านต่อ · 1631 ครั้ง · พิมพ์
ตราประจำโรงเรียน
ผอ.โรงเรียน


นายสราวุธ  ยอดรักษ์

เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
QR CODE
เวลาโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
ทั่วไป

เงินทองของมีค่า

ติดตาม EMS

มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ระบบe-learning
ทางไกลผ่านดาวเทียม


ระบบe-learning
ผ่านสารสนเทศ
ศูนย์ปฏิบัติการ


ศูนย์ปฎิการศาลาใหม่

ศูนย์ปฎิการ สพท.นธ.2

ศูนย์ปฎิการสพฐ

ศูนย์ปฎิการGPA

พยากรณ์อากาศ
อัลบั๊มภาพ
ลิงค์น่าสนใจ

สารานุกรมสำหรับเยาวชน

ระบบการเรียนการสอน elearning

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

31/01/2015 05:29
31 มกราคม 2558 - 1 กุมภาพันธ์ 2558 สอบ onet ป6.สอบอาคาร ป.5-6 ม.3สอบอาคาร ป. 3-4

29/08/2013 17:41
เรียนคณะครูกรุณา ปรับโปรแกรมของท่าน
เป็น office 2010 หรือ 2013 เพื่อรองรับ ปพ. ใหม่ซึ่งผู้รับผิดช
อบโปรแกรมกำลังปรับ
ปรุง

09/08/2013 05:58
อบรม E-book ณ ห้อง 11 มกรา 13- 14 สิงหาคม 2556 นำโน้ตบุ๊ก และสาย ไฟมาด้วยครับ

08/03/2012 12:57
แจ้งคุณครูทุกท่านท
ราบ ขอให้ส่งคะแนนคุณลั
กษณะอันพึงประสงค์แ
ละคะแนนอ่านคิดวิเค
ราะห์ให้กับครูประจ
ำชั้นภายในวันที่ 12 มีนาคม 2555 ...หัวหน้าวิชาการ Cool

01/01/2012 06:43
ฝากข้อความกรุณาขอ
รับ user, password ที่ admin

13/12/2011 22:40
คำสั่งอยู่ด้านซ้าย
เมนูคำสั่ง/เอกสาร ครับ เป็นไฟล์ pdf

ครูขวัญค่ะ
12/12/2011 10:39
จะปริ้นคำสั่งของฝ่
ายงานต่างๆปริ้นได้
จากไหน หาไม่เจอค่ะ

ทวีรัตน์
16/11/2011 09:53
เปลี่ยนลิ้งค์ myoffice ของโรงเรียนเป็น http://202.143.157
.5/slm/2554 รายละเอียดชื่อผู้ใ
ช้และรหัสผ่าน ส่งทางเมล์ของธุรกา
รไปแล้วครับ

ครูในโรงเรียน
09/11/2011 19:39
เป็นไงบ้างครับอบรม
My Office วันแรก มึนแล้วยัง

มุ่งมิง ค้าบบบบ
01/11/2011 12:18
คิดถึงโรงเรียนเก่า
จัง อยากกลับปัยเรียนให
ม่ 555+ ขอให้ครูทุกๆคนมีอา
ยุยาวนาน น่ะค้าบบบ

แสดงผลในเวลา: 0.75 วินาที 14,949,623 ผู้เยี่ยมชม