ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560
โพสโดย admin เมื่อ May 11 2017 15:29:22
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นายสว่าง ชินพงษ์
ผอ.โรงเรียนประชุมผู้ปกครอง พร้อมชี้แจง ทำ
ความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้อง
ร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
ในการดูแลนักเรียนในด้านต่างๆ

ข่าวเพิ่มเติม
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นายสว่าง ชินพงษ์
ผอ.โรงเรียนประชุมผู้ปกครอง พร้อมชี้แจง ทำ
ความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้อง
ร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
ในการดูแลนักเรียนในด้านต่างๆ โดยมีฝ่าย
วิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมชี้แจงด้วย
ภาพข่าวเพิ่มเติม