กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
โพสโดย admin เมื่อ May 27 2017 04:28:16

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่
จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน โดยจัดให้มีการแข่งขันทำขนมโค กีฬาพื้นบ้าน
และอื่นๆ มีผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ข่าวเพิ่มเติม
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่
จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน โดยจัดให้มีการแข่งขันทำขนมโค กีฬาพื้นบ้าน
และอื่นๆ มีผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ภาพข่าวเพิ่มเติม