อบรมการบูรณาการหลักสูตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสโดย admin เมื่อ July 20 2017 14:34:19
ในวันที่ 14 -15 กรกฎาคมโรงเรียนบ้านศาลาใหม่
ได้จัดให้มีการอบรมการบูรณาการหลักสูตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ณ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาส
โดยมีนายภิรมย์  จีนธาดา รอง ผอ. สพป.นราธิวาส
เขต2 เป็นประธานเปิด และมี นายสว่าง  ชินพงษ์
ผอ.โรงเรียนบ้านศาลาใหม่กล่าวรายงาน


ข่าวเพิ่มเติม
ในวันที่ 14 -15 กรกฎาคมโรงเรียนบ้านศาลาใหม่
ได้จัดให้มีการอบรมการบูรณาการหลักสูตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ณ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาส
โดยมีนายภิรมย์  จีนธาดา รอง ผอ. สพป.นราธิวาส
เขต2 เป็นประธานเปิด และมี นายสว่าง  ชินพงษ์
ผอ.โรงเรียนบ้านศาลาใหม่กล่าวรายงาน
ภาพข่าวเพิ่มเติม