กิจกรรมกีฬาสีปีการศึกษา 2560
โพสโดย admin เมื่อ August 05 2017 05:45:05
วันที่ 4  สิงหาคม 2560 นายสว่าง  ชินพงษ์
ผอ.โรงเรียนเป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 ของ
โรงเรียน โดยมีคณะกรรการสถานศึกษา แขก
ผู้มีเกียรติ ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองเข่าร่วม
จำนวนมาก

ข่าวเพิ่มเติม
วันที่ 4  สิงหาคม 2560 นายสว่าง  ชินพงษ์
ผอ.โรงเรียนเป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 ของ
โรงเรียน โดยมีคณะกรรการสถานศึกษา แขก
ผู้มีเกียรติ ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองเข่าร่วม
จำนวนมาก มีการเดินขบวนพาเหรด แฟนซีต่างๆ
การแข่งขันกีฬาและกรีฑาหลายประเภท
ภาพข่าวเพิ่มเติม