ประเมินผู้กำกับลูกเสือ
โพสโดย admin เมื่อ November 08 2017 06:06:07
ในวันที่ 6-7 พ.ย.2560 บุคลากรของโรงเรียนที่ผ่าน
การอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้น ATC รับการประเมินขั้นที่ 5
ณ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่

ข่าวเพิ่มเติม
ในวันที่ 6-7 พ.ย.2560 บุคลากรของโรงเรียนที่ผ่านการอบรมผู้กำกับ
ลูกเสือขั้น ATC รับการประเมินขั้นที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่โดยมีคณะครู
จากต่างโรงเรียนเข้าร่วมรับการประเมินด้วย ภาพข่าวเพิ่มเติม