กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โพสโดย admin เมื่อ December 29 2017 05:55:30
ในวันที่ 28 ธ.ค. 2560 นายสว่าง  ชินพงษ์
ผอ.โรงเรียนบ้านศาลาใหม่เป็นประธานเปิด
งานกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ณ หอประชุมอาคารพระราชทานโรงเรียน
บ้านศาลาใหม่ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครองคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม

ข่าวเพิ่มเติม
ผอ.โรงเรียนบ้านศาลาใหม่เป็นประธานเปิด
งานกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ณ หอประชุมอาคารพระราชทานโรงเรียน
บ้านศาลาใหม่ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครองคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม
ภาพข่าวเพิ่มเติม