จังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่
โพสโดย admin เมื่อ February 09 2018 05:01:57
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
พร้อมคณะ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ร่วมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561
ณ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
โดย นายสว่าง ชินพงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านศาลาใหม่
คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้

ข่าวเพิ่มเติม
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

 

นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
พร้อมคณะ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ร่วมจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561
ดาวโหลดภาพข่าวเพิ่มเติม