ที่ปรึกษาโครงการพระราชดำริตรวจเยี่ยมโรงเรียน
โพสโดย admin เมื่อ February 22 2018 10:55:16


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.สมเกียรติ ชอบผล ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
พร้อมคณะมาเยี่ยมชม การการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีของโรงเรียน
บ้านศาลาใหม่ โดยมีนายสว่าง ชินพงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านศาลาใหม่
เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน


ข่าวเพิ่มเติม
ดร.สมเกียรติ ชอบผล ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
พร้อมคณะมาเยี่ยมชม การการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีของโรงเรียน
บ้านศาลาใหม่ โดยมีนายสว่าง ชินพงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านศาลาใหม่
เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน
ภาพข่าวเพิ่มเติม